E-postlistor på maillist.sys.kth.se - administrativa länkar

Välkommen!

Nedan finns sammanställningen av Mailman e-postlistor som finns tillgängliga på maillist.sys.kth.se. Klicka på listans namn för att komma till listans konfigurationssida.Om du vill administrera en e-postlista som inte visas i sammanställningen nedan, lägg till '/' och därefter listans namn, på URL:en till webbsidan.
Du kan också skapa en ny e-postlista om du har tillgång till det.

Allmän information om listorna finns på översikt över e-postlistor.

(Skicka frågor och kommentarer till mailman@maillist.sys.kth.se.)

   
Lista Beskrivning
Esekt-info Elektrosektionens informationskanal
gromacs.org_gmx-announce GROMACS Announcements
gromacs.org_gmx-core Closed mailing list for core developers.
gromacs.org_gmx-developers Discussion list for GROMACS development
gromacs.org_gmx-users Discussion list for GROMACS users
ict.kth.se_adm All administrativ personal
ict.kth.se_alla Alla pa ICT enl. KTH:s telefonlista (http://intra.kth.se/organisation/sok-anstalld)
ict.kth.se_alla-anstallda Alla anstallda vid ICT.
ict.kth.se_avdadmin Alla avdelningsadministratorer pa ICT
ict.kth.se_avdch_cos Avdelningschef COS
ict.kth.se_avdch_ekt Avdelningschef EKT
ict.kth.se_avdch_es [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_avdch_mnf Avdelningschef MNF
ict.kth.se_avdch_scs Avdelningschef SCS
ict.kth.se_avdelningschef [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_avdelningschefer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_CINTE_students_ak1 Civilingenjörsutbildning i informationsteknik, årskurs 1
ict.kth.se_CINTE_students_ak2 Civilingenjörsutbildning i informationsteknik, årskurs 2
ict.kth.se_CINTE_students_ak3 Civilingenjörsutbildning i informationsteknik, årskurs 3
ict.kth.se_CINTE_students_ak4 Civilingenjörsutbildning i informationsteknik, årskurs 4
ict.kth.se_CINTE_students_ak5 Civilingenjörsutbildning i informationsteknik, årskurs 5
ict.kth.se_CMIEL_students_ak1 Civilingenjörsutbildning i mikroelektronik, årskurs 1
ict.kth.se_CMIEL_students_ak2 Civilingenjörsutbildning i mikroelektronik, årskurs 2
ict.kth.se_CMIEL_students_ak3 Civilingenjörsutbildning i mikroelektronik, årskurs 3
ict.kth.se_CMIEL_students_ak4 Civilingenjörsutbildning i mikroelektronik, årskurs 4
ict.kth.se_CMIEL_students_ak5 Civilingenjörsutbildning i mikroelektronik, årskurs 5
ict.kth.se_COS Dept. of COS
ict.kth.se_cos_larare Dept. of COS, Teachers
ict.kth.se_cos_radio Dept. of COS, Radio unit
ict.kth.se_cos_radio_xjobb Dept. of COS, Radio unit, Dissertations
ict.kth.se_dekan Skolchef och vice skolchef
ict.kth.se_doktorander Doktorander
ict.kth.se_doktorandradet [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_EIP iPack Center @ KTH
ict.kth.se_EIP_ext [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_EIP_kth_researcher [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_EIP_mg [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_EIP_partners EIP partners
ict.kth.se_EIP_sab [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_EIP_steering_board [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_ekonomi-adm [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_EKT [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_elab-center [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Ict.kth.se_elab-techsupport [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_electrum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_enhetschefer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_ESY Elektroniksystem
ict.kth.se_ESY_all Alla pa Elektroniksystem
ict.kth.se_ESY_doktorander Elektronic Systems, PhD students
ict.kth.se_ESY_larare Elektronic Systems, Teachers
ict.kth.se_ESY_ovriga Elektronic Systems, Miscellaneous
ict.kth.se_exjobbsinfo Announcements concerning thesis or dissertations
ict.kth.se_FMI [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_FNM Functional Materials
ict.kth.se_forum [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_fuadm [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_fuansv [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_fuavdadmin [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_fuhandledare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_fustudierektorer [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_gruansv Grundutbildningsansvarig
ict.kth.se_HMA [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_id1217_students id1217 course participants
ict.kth.se_id1217_teachers id1217 course teachers
ict.kth.se_id2207 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_id2208_teachers ID2208 Course teachers
ict.kth.se_id2209_teachers ID2209 Course teachers
ict.kth.se_ID2212_students ID2212 course participants
ict.kth.se_ID2212_teachers ID2212 course teachers
ict.kth.se_IK2205 IK2205 Interdomain routing (Course responsible)
ict.kth.se_IK2215 IK2215 Advanced Internetworking (Course responsible)
ict.kth.se_information-adm [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_infrastruktur Lokalservice
ict.kth.se_iPack iPack Center @ KTH
ict.kth.se_IS1200 IS1200 Course responsible
ict.kth.se_IS1200_teachers IS1200 Course teachers
ict.kth.se_IS1500 IS1500 course responsible
ict.kth.se_IS1500_teachers IS1500 course teachers
ict.kth.se_itservice-adm [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_ITsupport [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_Kista_Science_Seminars [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_larare Larare vid ICT-skolan
ict.kth.se_library Forumbiblioteket
ict.kth.se_lokal-adm [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_mastercoordinator [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_MF Materialfysik
ict.kth.se_nanocharacterization [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_NNSE-support NNSE support
ict.kth.se_OFO Optik och Fotonik
ict.kth.se_pamasters [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_persadm HR enheten
ict.kth.se_professorer ICT, Professors
ict.kth.se_SCS [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_scs-larare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_skolkansli-adm [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_studierektor Studierektorer GRU
ict.kth.se_TAFFK_students_ak1 Kandidatprogram i affärssystem, årskurs 1
ict.kth.se_TAFFK_students_ak2 Kandidatprogram i affärssystem, årskurs 2
ict.kth.se_TAFFK_students_ak3 Kandidatprogram i affärssystem, årskurs 3
ict.kth.se_TBTMB_students_ak1 Tekniskt basår
ict.kth.se_TCOMK_students_ak1 Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik, årskurs 1
ict.kth.se_TCOMK_students_ak2 Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik, årskurs 2
ict.kth.se_TCOMK_students_ak3 Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik, årskurs 3
ict.kth.se_TCOMM_students_ak1 Masterprogram i kommunikationssystem, årskurs 1
ict.kth.se_TCOMM_students_ak2 Masterprogram i kommunikationssystem, årskurs 2
ict.kth.se_TCOMM_students_ak3 Masterprogram i kommunikationssystem, årskurs 3
ict.kth.se_TDIPM_students_ak1 Masterprogram, konstruktion och realisering av IT-produkter, årskurs 1
ict.kth.se_TDIPM_students_ak2 Masterprogram, konstruktion och realisering av IT-produkter, årskurs 2
ict.kth.se_TEBSM_students_ak1 Masterprogram i inbyggda system, årskurs 1
ict.kth.se_TEBSM_students_ak2 Masterprogram i inbyggda system, årskurs 2
ict.kth.se_TEMSM_students_ak1 Masterprogram i teknik och ledning för informationssystem, årskurs 1
ict.kth.se_TEMSM_students_ak2 Masterprogram i teknik och ledning för informationssystem, årskurs 2
ict.kth.se_TICSM_students_ak1 Masterprogram i informations- och kommunikationssäkerhet, årskurs 1
ict.kth.se_TICSM_students_ak2 Masterprogram i informations- och kommunikationssäkerhet, årskurs 2
ict.kth.se_TICTM_students_ak1 Masterprogram i IT-entreprenörskap, årskurs 1
ict.kth.se_TICTM_students_ak2 Masterprogram i IT-entreprenörskap, årskurs 2
ict.kth.se_TIDAB_students_ak1 Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, årskurs 1
ict.kth.se_TIDAB_students_ak2 Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, årskurs 2
ict.kth.se_TIDAB_students_ak3 Högskoleingenjörsutbildning i datateknik, årskurs 3
ict.kth.se_TIEDB_students_ak1 Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik, årskurs 1
ict.kth.se_TIEDB_students_ak2 Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik, årskurs 2
ict.kth.se_TIEDB_students_ak3 Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och datorteknik, årskurs 3
ict.kth.se_TIEMB_students_ak1 Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och kommunikation, årskurs 1
ict.kth.se_TIEMB_students_ak2 Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och kommunikation, årskurs 2
ict.kth.se_TIEMB_students_ak3 Högskoleingenjörsutbildning i elektronik och kommunikation, årskurs 3
ict.kth.se_TIISB_students_ak1 Högskoleingenjörsutbildning i informationssystem, årskurs 1
ict.kth.se_TIISB_students_ak2 Högskoleingenjörsutbildning i informationssystem, årskurs 2
ict.kth.se_TIISB_students_ak3 Högskoleingenjörsutbildning i informationssystem, årskurs 3
ict.kth.se_TIMIB_students_ak1 Högskoleingenjörsutbildning i mekatronik och industriell IT, årskurs 1
ict.kth.se_TIMIB_students_ak2 Högskoleingenjörsutbildning i mekatronik och industriell IT, årskurs 2
ict.kth.se_TIMIB_students_ak3 Högskoleingenjörsutbildning i mekatronik och industriell IT, årskurs 3
ict.kth.se_TINWM_students_ak1 Masterprogram i internetteknik, årskurs 1
ict.kth.se_TINWM_students_ak2 Masterprogram i internetteknik, årskurs 2
ict.kth.se_TISYM_students_ak1 Masterprogram i teknik för interaktiva system, årskurs 1
ict.kth.se_TISYM_students_ak2 Masterprogram i teknik för interaktiva system, årskurs 2
ict.kth.se_TIVNM_students_ak1 Masterprogram i ICT Innovation, årskurs 1
ict.kth.se_TIVNM_students_ak2 Masterprogram i ICT Innovation, årskurs 2
ict.kth.se_TKOMK_students_ak1 Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik, årskurs 1
ict.kth.se_TKOMK_students_ak2 Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik, årskurs 2
ict.kth.se_TKOMK_students_ak3 Kandidatprogram i informations- och kommunikationsteknik, årskurs 3
ict.kth.se_TNTEM_students_ak1 Masterprogram i nanoteknik, årskurs 1
ict.kth.se_TNTEM_students_ak2 Masterprogram i nanoteknik, årskurs 2
ict.kth.se_TPHOM_students_ak1 Masterprogram i fotonik, årskurs 1
ict.kth.se_TPHOM_students_ak2 Masterprogram i fotonik, årskurs 2
ict.kth.se_TPHSM_students_ak1 Masterprogram i fotonik, årskurs 1
ict.kth.se_TPHSM_students_ak2 Masterprogram i fotonik, årskurs 2
ict.kth.se_TSEDM_students_ak1 Masterprogram i programvaruteknik för distribuerade system, årskurs 1
ict.kth.se_TSEDM_students_ak2 Masterprogram i programvaruteknik för distribuerade system, årskurs 2
ict.kth.se_TSKKM_students_ak1 Masterprogram i systemkonstruktion på kisel, årskurs 1
ict.kth.se_TSKKM_students_ak2 Masterprogram i systemkonstruktion på kisel, årskurs 2
ict.kth.se_TSlab NSlab
ict.kth.se_tslab-larare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_TSMKM_students_ak1 Masterprogram i säker och mobil kommunikation, årskurs 1
ict.kth.se_TSMKM_students_ak2 Masterprogram i säker och mobil kommunikation, årskurs 2
ict.kth.se_ue-personal [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_utbadm [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_utbildning-adm [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_w3d3 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
ict.kth.se_wireless-center Wireless-center
ict.kth.se_wireless_fridayseminars Wireless center, friday seminars
kth.se_materialsplatform-mailinglist [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
kthl5 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
rhel5 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
Test Mailinglist used for testing and development
Test2 [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
theophys.kth.se_alla [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
theophys.kth.se_doktorand [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
theophys.kth.se_larare [det finns ingen beskrivning tillgänglig]
theophys.kth.se_tepp [det finns ingen beskrivning tillgänglig]

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix