Abe.kth.se_sakraplatseruserlist -- Säkraplatser - Ett forum för er som arbetar för att skapa trygga miljöer!

 

Om Abe.kth.se_sakraplatseruserlist
Svenska

Välkommen till Säkraplatser userlist!

Ett forum för er som arbetar för att skapa trygga miljöer!

Detta är en lista med email addresser som gör det möjligt för medlemmarna i Säkraplatser nätverket att diskutera med varandra. Detta är ett nationellt forum och därför är huvudspråket Svenska.

Denna lista är framför allt till för informationsdelning mellan medlemmar men också för utbyte av kunskap och metodikutveckling mellan praktiker och forskare,

Det är kostnadsfritt att registrera sig. För att bli en del av användarlistan behöver först accepteras av koordinatören Docent Vania Ceccato, KTH. Listan har ingen moderator.

Passa på och skicka in en fråga till oss!

För att se arkivet över e-postbrev som skickats till denna lista, gå in på arkivet Abe.kth.se_sakraplatseruserlist .

Hur används e-postlistan Abe.kth.se_sakraplatseruserlist
För att skicka ett e-postbrev till alla på listan, skicka det till abe.kth.se_sakraplatseruserlist@maillist.sys.kth.se.

Du kan anmäla dig till listan eller ändra inställningarna för ditt medlemskap på listan nedan:

Anmäl dig till Abe.kth.se_sakraplatseruserlist

Du kan anmäla dig till Abe.kth.se_sakraplatseruserlist genom att fylla i nödvändig information nedan. Detta är en stängd lista, vilket betyder att din ansökan måste godkännas av listans administratör. När din anmälan har behandlats, kommer du att få listadministratörens beslut skickat till dig i ett e-postbrev. Detta är också en privat lista, vilket betyder att en lista över e-postlistans medlemmar inte är tillgänglig för andra än dem som är medlemmar av e-postlistan.

  Din e-postadress:  
  Namn (valfritt):  
  Du kan skriva ett lösenord i följande fält. Detta ger dålig säkerhet, men förhindrar att andra får tillgång til dina inställningar. Använd inte något värdefullt lösenord - lösenordet kan nämligen bli skickat till dig i klartext via e-postbrev.

  Om du inte skriver något lösenord, kommer du att automatiskt bli tilldelad ett lösenord. Det kommer att skickas till dig så snart du har bekräftat din anmälan. Du kan senare begära att få lösenordet skickat till dig eller ändrat. 

  Önskat lösenord:  
  Önskat lösenord en gång till:  
  Välj språk för meddelanden: Svenska  
Medlemmar av Abe.kth.se_sakraplatseruserlist
(The subscribers list is only available to the list members.)

Skriv in adress och lösenord för att se listan över medlemmar:

Adress: Lösenord:   

För att ändra dina personliga inställningar för listan (till exempel distributionssätt, få lösenord skickat eller ändrat, eller avanmäla dig från listan Abe.kth.se_sakraplatseruserlist), skriv in din e-postadress:

Om du lät fältet stå tomt, kommer du att bli tillfrågad om din e-postadress


E-postlistan Abe.kth.se_sakraplatseruserlist administreras av vania.ceccato at abe.kth.se
Administrativ sida för Abe.kth.se_sakraplatseruserlist (kräver inloggning)
Lista över alla e-postlistor på maillist.sys.kth.se

Delivered by Mailman
version 2.1.12
Python Powered GNU's Not Unix